Klachtenregeling

Bent u niet tevreden en/of heeft u een klacht, neem dan contact met mij op. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klacht- en tuchtregeling van mijn beroepsvereniging VBAG / RBCZ.